Skip to content

קטגוריה: ניהול ובקרה

ניהול קבוצות

ניהול קבוצות בפוסט זה נציג כיצד ניתן לנהל קבוצות של אנשי קשר במערכת powerdoc תיאור פיצ'ר: הוספת קבוצה של אנשי קשר לרשימת נמענים ולשליחה מסמך

לקריאת המדריך >>

ניהול נמענים בסבב

ניהול נמענים בסבב בפוסט זה נציג כיצד ניתן לנהל נמענים בסבב לאחר שליחת המסמך לנמענים במערכת powerdoc תיאור פיצ'ר: לאחר שליחת המסמך לסבב טורי/מקבילי, קיימות

לקריאת המדריך >>

פרטי מנוי

פרטי מנוי בפוסט זה נציג את חלון פרטי מנוי וכיצד ניתן לעקוב אחרי סטאטוס המנוי שלך ב-powerdoc כיצד ניתן לגשת לחלון "פרטי מנוי"? בריחוף עם

לקריאת המדריך >>

ניהול תיקיות

ניהול תיקיות בפוסט זה נציג כיצד ניתן ליצור תיקיות ולאחסן תבניות במערכת powerdoc לאחר הקמת כל תבנית (מסמך לשימוש חוזר) במערכת, נדרש לשמור אותה בתיקייה.

לקריאת המדריך >>

ניהול תבניות

ניהול תבניות (מסמכים לשימוש חוזר) בפוסט זה נדריך כיצד ניתן לערוך ולנהל את התבניות שהקמת במערכת powerdoc ליצירת תבנית חדשה (מסמך לשימוש חוזר), יש תחילה

לקריאת המדריך >>

אנשי קשר

אנשי קשר בפוסט זה נציג כיצד ניתן ב powerdoc לנהל ולהשתמש באנשי קשר תיאור הפיצ'ר: ניהול אנשי קשר במערכת, הוספה/עדכון איש קשר בודד או הוספה

לקריאת המדריך >>
דילוג לתוכן