Skip to content

איך מתחילים?

שליחת מסמך לחתימה דיגיטלית מאובטחת במספר שלבים פשוטים!

נגן וידאו

להסבר על תפעול המערכת מהנייד – הקמת מסמך ושליחת חתימה דיגיטלית במובייל

איך מתחילים?

שליחת מסמך לחתימה דיגיטלית מאובטחת בכמה שלבים פשוטים!
נגן וידאו

להסבר על תפעול המערכת מהנייד – הקמת מסמך ושליחת חתימה דיגיטלית במובייל

1

נרשמים

נרשמים להתנסות חינם וללא התחייבות דרך לחיצה על הכפתור "הצטרפות". כל מה שהמערכת מציעה, מספקת גם בתקופת ההתנסות.

2

מעלים את המסמך

מצרפים את המסמך הרצוי כקובץ PDF למערכת דרך דף הדשבורד, בגרירה לאייקון או בלחיצה לפתיחת התקייה והעלאה.

3

בוחרים סוג שליחה

בוחרים סוג מסמך חד פעמי או שימוש חוזר (תבנית) לפי הצורך:

שימוש חוזר (תבנית): מיועד למסמכים עם תוכן קבוע שיש בו שדות משתנים, כגון הסכם הצטרפות. מסמך חד פעמי: מתאים למסמכים שרוב התוכן שלהם משתנה במלואו ממסמך למסמך, כגון הצעת מחיר.

במידה ומדובר בשליחת מסמך למספר נמענים, יש לסמן "תמיכה בסבב" ולהגדיר את המסמך כסבב חתימות.
להמשך קריאה

4

הוספת שדות

בוחרים את סוג השדה מתוך מגוון שדות לבחירה (חתימה, טקסט, תאריך, בחירה מרשימה, תיבת אישור, תמונה) וממקמים אותו בקליק במקום הרצוי במסמך.

לשינוי גודל השדה ניתן להשתמש בנקודת האחיזה בשוליים (להמשך קריאה).

5

הגדרת שדות

ניתן להגדיר שדות חובה – שדה שהלקוח חייב למלא לפני שליחה. להגדרה, יש ללחוץ על אייקון הכוכבית *.

ניתן להגדיר שדות לקריאה בלבד הניתנים למילוי רק ע"י שולח המסמך. לדוגמה, שדה המכיל מחיר משתנה מלקוח ללקוח. כך ניתן להגדיר שדה דינאמי ולחסוך בנייה חוזרת ונשנית של הסכמים. להגדרה, יש ללחוץ על אייקון המנעול.

6

הגדרת שדות והנחיות

לכל שדה יש למלא שם שדה. שם זה יסייע ללקוח ולמשתמש להבין איזה תוכן עליהם למלא. 

במידה ומדובר במספר טלפון, מייל, ת.ז ניתן לבחור ב"חוקיות שדה" אשר מאלצת את הלקוח להזין תוכן במבנה החוקיות שנקבע.

במסך זה יש אפשרויות והגדרות מתקדמות נוספות. להמשך קריאה

7

הגדרות מסמך

ב"הגדרות מסמך", ניתן לנסח תוכן הודעה ללקוח. הודעה זו תישלח בהודעה בערוץ שליחה שבחרת. להמשך קריאה

8

שולחים ללקוח

פרטים לשליחה – המסך האחרון לפני שליחת המסמך, בו יש למלא את שם הלקוח, לבחור ערוץ שליחה,  (SMS, מייל, דפדפן או וואטסאפ), למלא טלפון/ מייל ולשלוח.

9

מעקב

דרך התפריט הראשי, ב"דוח שליחות" ניתן לעקוב אחר סטאטוס השליחה (נשלח/נפתח/נחתם).
להמשך קריאה

10

המסמך החתום

לאחר סיום תהליך החתימה, נשלח אוטומטית המסמך החתום למיילניתן גם להוריד את המסמך החתום דרך "דוח שליחות".

איך ממשיכים?

שיפור תהליך יצירת המסמך והחתימה בכמה שיטות פשוטות!
דילוג לתוכן