Skip to content

ניהול תיקיות

בפוסט זה נציג כיצד ניתן ליצור תיקיות ולאחסן תבניות במערכת powerdoc

לאחר הקמת כל תבנית (מסמך לשימוש חוזר) במערכת, נדרש לשמור אותה בתיקייה. כברירת מחדל, קיימת במערכת תיקייה אחת בשם "כללי" (ניתן לערוך גם תיקייה זו). ניתן להוסיף תיקיות, לשנות את שם התיקייה ולמחוק תיקיות במידת הצורך.

יצירת תיקייה חדשה

ליצירת תיקייה חדשה, ניתן ללחוץ על האייקון להוספת תיקייה  ולתת שם לתיקייה.

שינוי שם תיקייה

לצד שם התיקייה, בלחיצה על אייקון 3 הנקודות, ניתן לגשת לעריכת תיקייה, ולשנות את שם התיקייה.

מחיקת תיקייה

לצד שם התיקייה, בלחיצה על אייקון 3 הנקודות, ניתן לבחור באפשרות "מחיקת תיקייה".
(!) נא לשים לב כי לא ניתן למחוק תיקייה שיש בה מסמכים.

שיוך תבנית חדשה בתיקייה

בגרירת מסמך מקובץ PDF לתורך המערכת יפתח חלון בו יש לבחור שליחה חד פעמית/שימוש חוזר.
לאחר שבחרת שימוש חוזר, יש לתת למסמך שם ולבחור לאיזו תקייה לשייך אותו. 
במידה ולא קיימת התקייה הרצויה ניתן לבצע החלפת תקייה מאוחר יותר.

החלפת תקייה למסמך קיים

ניתן להחליף את מיקום המסמכים בין התיקיות השונות ולסדר אותן לפי הצורך.
בלחיצה על החלפת תיקייה, יוצג חלון בו יש לבחור את תיקיית היעד אליה תרצו להעביר את המסמך וללחוץ על "העבירו את המסמך לתיקייה הנבחרת" (במידה ותיקיית היעד אינה קיימת, ניתן ליצור אותה בלחיצה על האייקון  ולתת שם לתיקייה)

דילוג לתוכן