Skip to content

ניהול תבניות (מסמכים לשימוש חוזר)

בפוסט זה נדריך כיצד ניתן לערוך ולנהל את התבניות שהקמת במערכת powerdoc

ליצירת תבנית חדשה (מסמך לשימוש חוזר), יש תחילה להוסיף את המסמך כקובץ PDF למערכת.
למדריך המלא על הקמת בתבנית יש ללחוץ כאן

מחיקת מסמך

ניתן למחוק את המסמך בלחיצה על ה-3 נקודות ולמחוק את התבנית מהמערכת.
(!) נא לשים לב כי לא ניתן לשחזר מסמכים שנמחקו. כמו כן, למסמכים שנמחקו אין השפעה על השליחות שבוצעו.

שכפול מסמך

לאחר הקמת התבנית במערכת, ניתן לבצע שכפול תבנית לגיבוי, או/ו לביצוע שינויים מבלי לפגוע במקור.

שינוי שם מסמך

לשינוי שם המסמך יש לגשת למצב עריכת תבנית> הגדרות מסמך> לשנות את שם המסמך (ולשמור את המסמך).

הוספה למועדפים

לגישה מהירה למסמכים קבועים הנשלחים בתכיפות גבוהה, ניתן להוסיף אותם לרשימת המועדפים.

החלפת תיקייה למסמך קיים

ניתן להחליף את מיקום המסמכים בין התיקיות השונות ולסדר אותן לפי הצורך.
בלחיצה על החלפת תיקייה, יוצג חלון בו יש לבחור את תיקיית היעד אליה תרצו להעביר את המסמך וללחוץ על "העבירו את המסמך לתיקייה הנבחרת" (במידה ותיקיית היעד אינה קיימת, ניתן ליצור אותה בלחיצה על האייקון  ולתת שם לתיקייה)

דילוג לתוכן