Skip to content

קביעת חוקיות שדה טקסט ומינימום מקסימום תווים (ולידציות)

בפוסט זה נציג כיצד ניתן ב powerdoc לשדרג משמעותית את חווית הלקוח בתהליך מילוי השדות וכן למנוע טעויות הקלדה שונות.

תיאור הפיצ'ר: שני מאפייני חוקיות המגדרים את סוג התוכן הנדרש למילוי וכן את כמות התוויים המינימלית והמקסימלית.

שימושים לדוגמא: הגדרת שדה מסוג תעודת זהות ישראלית, הגדרת שדה מסוג כתובת מייל, הגבלה עד 25 תווים ועוד.

הנחיות:

1. במצב עריכת מסמך, יש לבחור בתפריט "הוספת שדות" את השדה "טקסט" או לעמוד על שדה טקסט קיים.

2. בהגדרות השדה שנפתחו, יש ללחוץ על ההגדרה "חוקיות שדה" ולבחור את החוקיות הרצוייה מתוך הרשימה. האפשרויות הן:

* מייל – הגדרה זו תחייב למלא בשדה זה כתובת מייל חוקית לדוגמא [email protected].

* טלפון נייח/נייד –  הגדרה זו תחייב למלא בשדה זה מספר טלפון בפורמט של מספר ישראלי (נייח או נייד)

* ת.ז ישראלית –  הגדרה זו תחייב למלא בשדה זה תעודת זהות ישראלית חוקית (לפי הגדרות המדינה).

* מספר עוסק/ח.פ/עמותה – הגדרה זו תחייב למלא בשדה זה מספר חוקי של יישות משפטית כגון עוסק פטור/מורשה/שותפות/ח.פ ועמותה.

* רק ספרות –  הגדרה זו תחייב למלא בשדה זה ספרות בלבד.

*עברית בלבד –  הגדרה זו תחייב למלא בשדה זה עברית בלבד (כולל ספרות וסימנית).

* אנגלית בלבד –  הגדרה זו תחייב למלא בשדה זה אנגלית בלבד (כולל ספרות וסימנים),

* תאריך –  הגדרה זו תחייב למלא בשדה זה בצורה ידנית תאריך בפורמט dd/mm/yyyy (רלוונטי במידה ולא מעוניינים להשתמש בשדה תאריך עם פתיחת תאריכון, אלא להקליד תאריך ידני)

* שעה –  הגדרה זו תחייב למלא בשדה זה שעה בפורמט hh:mm (24 שעות).

3. ניתן לבצע הגבלה של כמות תווית בשדה הטקסט ע"י הקלדה של כמות במאפיין "מינ. תווים" להגדרת מינימום תווים ו/או במאפיין "מקס. תווים" להגדרת מקסימום תווים. הגדרת הספרה 0 אומרת שאין הגבלה.

4. לאחר שמירת התבנית, השדה יחייב את המשתמש/לקוח להקליד את תוכן השדה לפי החוקיות שנבחרה. כלומר, בחירה של חוקיות שדה מחייבת אותך או/ו את הלקוח הסופי ולא ניתן להשלים תהליך שליחה/חתימה בלי לעמוד בתנאי החוקיות.

חשוב לשים לב – במידה והשדה לא חובה אך עם חוקיות, במידה ויוקלד תוכן שאינו מתאים לחוקיות, השדה הזה יפוך להיות חובה עד שיוקלד תוכן בחוקיות הנכונה או שכל התוכן בשדה ימחק.

דילוג לתוכן