Skip to content

אישור עמידה בכללי מס הכנסה להחתמת דוח שנתי אונליין

הצגת אישור מס הכנסה והסבר לסימון המערכת לעמוד בכללים של מס הכנסה לנושא דוח שנתי

בהמשך לכללים שפורסמו ע"י מס הכנסה,

קיבלנו את אישורם ואנו עומדים בכללים לחתימה מרחוק על הדוח השנתי מול מייצג.

הנחיות במערכת לעמידה בכללים

יש לסמן הגדרה במערכת (פעולה חד פעמית) כדי שתאכוף הוספת סיסמה לכל שליחה חד פעמית במערכת.

הסימון נמצא בתפריט הראשי ← הגדרות ← התאמות רגולציה ושם יש לסמן את התיבה "תמיכה בהנחיות מס הכנסה בנוגע לדוח שנתי" וללחוץ על כפתור "שמירה".

אישור מס הכנסה למערכת powerdoc לשנים 2023 עד 2025

דילוג לתוכן